1) նպաստել տնտեսության, գյուղատնտեսության, կրթության, առողջապահության, մշակույթի, արվեստի, արհեստի, միգրացիայի, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, այդ թվում` երեխաների իրավական և սոցիալական դրության, իրավական և դատական ոլորտներում առկա խնդիրների բացահայտմանը, հանրայնացմանը, իրազեկվածության բարձրացմանն ու դրանց լուծման ուղղությամբ անհրաժեշտ կառուցակարգերի մշակմանը,

2) նպաստել անձանց իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացմանը և նպաստել քաղաքացիական հասարակության կայացմանն ու զարգացմանը: