1) տնտեսության, գյուղատնտեսության, կրթության, առողջապահության, մշակույթի, արվեստի, արհեստի, միգրացիայի, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, այդ թվում` երեխաների իրավական և սոցիալական դրության, իրավական և դատական ոլորտներում առկա խնդիրների բացահայտումը, հանրայնացումն ու իրազեկվածության բարձրացումը,

2) տնտեսության, գյուղատնտեսության, կրթության, առողջապահության, մշակույթի, արվեստի, արհեստի, միգրացիայի, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, այդ թվում` երեխաների իրավական և սոցիալական դրության, իրավական և դատական ոլորտներում առկա խնդիրների լուծման անհրաժեշտ կառուցակարգերի մշակումը,

3)անձանց իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացումը, քաղաքացիական հասարակության կայացումն ու զարգացումը: