Bac tv. Նախ դուք պետք է քաղաքական գործիչ լինեք, որ ձեզ հետապնդեն․ Մարինա Պողոսյան

Bac tv. Նախ դուք պետք է քաղաքական գործիչ լինեք, որ ձեզ հետապնդեն․ Marina Poghosyan Աղբյուրը` BAC TV https://www.youtube.com/watch?v=Lalip7I0G8A&t=357s #ՀակակոռուպցիոնԲլոգ

Posted by Հակակոռուպցիոն բլոգ/Anticorruption Blog on Tuesday, June 16, 2020